Beza 'susah' lelaki dan 'susah' perempuan

Beza 'susah' lelaki dan 'susah' perempuan . !

Perempuan :

1. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki.

2. Wanita perlu meminta izin dari suaminya apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya.

3. Wanita saksinya kurang dibanding lelaki.

4. Wanita menerima pusaka atau warisan kurang dari lelaki.

5. Wanita harus menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak.

6. Wanita wajib taat kepada suaminya tetapi suami tak perlu taat pada isterinya.

7. Talak ada di tangan suami dan bukan isteri.

8. Wanita kurang beribadah kerana masalah haid dan nifas yang tidak dialami lelaki.

Lelaki :

1. Lelaki wajib taat kepada ibunya 3 kali lebih utama dari bapaknya.

2. Harta pusaka yang dapat perlu dikongsi bersama anak dan isteri.

3. Di akhirat kelak, seorang lelaki akan mempertanggungjawabkan 4 wanita ini:
    Isterinya, ibunya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya.

4. Seorang lelaki perlu pergi berjihad fisabilillah.